Privacy & cookies

Waarborgen van Privacy & Cookies

Het waarborgen van de privacy & Cookies van onze bezoekers is een belangrijke taak. In deze privacy & Cookies beleid kunt u informatie vinden over hoe uw gegevens verzamelen en op welke manier cookies worden gebruikt op onze webshop.

Gegevens gebruik

Voor het verwerken van bestellingen gebruiken wij uw gegevens, het gaat om de volgende gegevens uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Uw gegevens worden gebruikt voor de communicatie richting u, denk hierbij aan het bestelbevestiging, update van de bestelling en indien u een nieuwsbrief wilt ontvangen.

Openbaarheid van gegevens

Wij zullen u gegevens nooit uit ons zelf openbaar maken. Let op: in sommige gevallen zijn we door de overheid echter verplicht om gegevens naar buiten te brengen. U gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden partijen of op een andere manier worden verstreken aan derden partijen. Indien u uw gegevens wilt wijzigen heeft u recht op inzage van uw gegevens. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Verzenden

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Shopify

Deze webshop is opgericht in samenwerking met Shopify, hierdoor wordt er gewerkt met de software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met Shopify gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ondersteuning te bieden, uw gegevens zullen nooit gebruikt worden voor andere doeleinden. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

Cookies

Bij een bezoek aan de lunchypicknick.nl webshop worden unieke cookies gebruikt om uw browser te kunnen herkennen. Door cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat je bepaalde handelingen niet opnieuw hoeft uit te voeren. Het gebruik van cookies kan ons systeem u voortaan herkennen en u hiermee nog betere en relevante informatie verschaffen. We herkennen de voorkeuren die u heeft opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. De cookies kunnen door derden worden gebruikt om de website te helpen analyseren. Met de informatie uit de cookies kan worden voorkomen dat je telkens dezelfde advertenties te zien krijgt. Je kunt de cookies verwijderen via de instellingen van je browser. Zie voor meer informatie over in- en uitschakelen van cookies én het verwijderen hiervan in het Help-menu van uw internetbrowser.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd veranderen vanwege wijzigingen in onze service of vanwege wetswijzigingen. Uw recht op privacy zal bij een wijzingen nooit in het geding komen. Raadpleeg deze verklaring regelmatig, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wanneer het dermate invloedrijke wijzigingen betreft zullen wij uw hiervan altijd vooraf op de hoogte stellen.